37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl

8 lutego 2019 w M-SCKZiU miało miejsce uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Policealnej Medyczno - Społecznej Szkoły dla Dorosłych w zawodzie Technik sterylizacji medycznej. Słuchacze otrzymali z rąk kierownika szkolenia praktycznego mgr Jolanty Karpińskiej – Ciuba, świadectwa, listy gratulacyjne za wysokie wyniki w nauce i wzorową postawę zawodową.W uroczystości uczestniczyli nauczyciele M-SCKZiU i przedstawiciele pracodawców pani Anna Trojnar – kierownik Centralnej Sterylizatorni w WSZ w Przemyślu.

Innowacyjnym podejściem do kształcenia praktycznego słuchaczy naszej szkoły może zaowocować wyjazd Pani Dyrektor Danuty Suchorzepki do Austrii.W dniach 6-8 lutego 2019 r. na zaproszenie Dyrektora Die Gepflegt Wohnen Hauser- Helmuta Puntigama, Pani Dyrektor wizytowała domy opieki dla osób starszych w Ubelbach, Hart bei Graz , poznając ich specyfikę i organizację pracy. Podczas spotkania omawiano warunki organizacyjne i sposoby kształcenia praktycznego w zawodach opiekuńczych, wymieniono doświadczenia na płaszczyźnie pracodawca- nauczyciel - dyrektor w zakresie międzynarodowego podejścia do edukacji zawodowej. Celem wizyty było również nawiązanie współpracy w zakresie organizowania praktyk zawodowych dla słuchaczy naszej szkoły kształcących się w zawodach opiekun medyczny i opiekun w domu pomocy społecznej w placówkach na terenie Austrii. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i życzliwej atmosferze, a owocem było podpisanie przez obie strony Memorandum of Unterstanding ( MoU).

1 lutego 2019 r. w naszym Centrum odbyło się spotkanie z dyrektorem ds. Aliansów Strategicznych firmy Habys z Jasła.Sztandarowym produktem tej uznanej marki w całej Europie są składane stoły do masażu. Oprócz prezentacji produktów Pan Tomasz Olbrot przeprowadził interaktywną pogadankę dotyczącą pracy masażysty.

W dniu 17 grudnia 2018r. w naszej szkole rozegrano VII edycję Turnieju Andrzejkowego w Piłce Siatkowej o Przechodni Puchar Dyrektora Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny z kierunków: Technik Farmaceutyczny rocznik 2017/2019, Technik Masażysta rocznik 2017/2019 oraz Technik Masażysta rocznik 2018/2020. Zawody były rozgrywane w systemie "każdy z każdym" do dwóch wygranych setów, każdy do 25 punktów.Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Technika Farmaceutycznego rocznik 2017/2019, drugie miejsce zajął Technik Masażysta rocznik 2018/2020 natomiast Technik Masażysta rocznik 2017/2019 uplasował się na najniższym miejscu na podium.

 

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta

  • Szkoła z długoletnia tradycją kształcenia w zawodach medycznych
  • szkoła bezpłatna, państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
  • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2 roku
  • Przyjazna, niepowtarzalna atmosfera sprzyjająca rozwijaniu doświadczeń i pasji
  • Doświadczona, doskonale wykształcona kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne aktywizujące metody nauczania
  • Bogata baza dydaktyczna wspierająca proces nabywania umiejętności zawodowych
  • Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów - przeprowadza egzaminy zawodowe w rzeczywistych warunkach nauczania