37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl

W 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości nasza Szkoła uczestniczyła w akcji „Rekord dla Niepodległej". W 16 tysiącach szkół w całej Polsce 9 listopada 2018r. o godzinie 11.11 zostały odśpiewane 4 zwrotki hymnu narodowego. Podczas uroczystości Dyrektor Centrum Danuta Suchorzepka przypomniała zebranym nauczycielom, uczniom i słuchaczom o inicjatywach jakie zostały w naszej Szkole zrealizowane w związku z obchodami 100-lecia. W listopadzie 2017r. został zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem „Święto Niepodległości",  który wygrała słuchaczka Terapii Zajęciowej Julia Maculak.W październiku 2018 roku został zorganizowany rajd patriotyczny do Fortu VII w Prałkowcach oraz konkurs na prezentację multimedialną poświęconą rocznicy odzyskania niepodległości. Podczas uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na prezentację. Autorzy najlepszych prezentacji otrzymali dyplomy i nagrody zaś pozostali wyróżnienia. Na zakończenie wszyscy obejrzeli i nagrodzili oklaskami zwycięską prezentację wykonaną przez słuchaczkę z Opiekunki dziecięcej Małgorzatę Fac.

 

 

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta

  • Szkoła z długoletnia tradycją kształcenia w zawodach medycznych
  • szkoła bezpłatna, państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
  • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2 roku
  • Przyjazna, niepowtarzalna atmosfera sprzyjająca rozwijaniu doświadczeń i pasji
  • Doświadczona, doskonale wykształcona kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne aktywizujące metody nauczania
  • Bogata baza dydaktyczna wspierająca proces nabywania umiejętności zawodowych
  • Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów - przeprowadza egzaminy zawodowe w rzeczywistych warunkach nauczania