37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl

8 lutego 2019 w M-SCKZiU miało miejsce uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Policealnej Medyczno - Społecznej Szkoły dla Dorosłych w zawodzie Technik sterylizacji medycznej. Słuchacze otrzymali z rąk kierownika szkolenia praktycznego mgr Jolanty Karpińskiej – Ciuba, świadectwa, listy gratulacyjne za wysokie wyniki w nauce i wzorową postawę zawodową.W uroczystości uczestniczyli nauczyciele M-SCKZiU i przedstawiciele pracodawców pani Anna Trojnar – kierownik Centralnej Sterylizatorni w WSZ w Przemyślu.

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta

  • Szkoła z długoletnia tradycją kształcenia w zawodach medycznych
  • szkoła bezpłatna, państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
  • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2 roku
  • Przyjazna, niepowtarzalna atmosfera sprzyjająca rozwijaniu doświadczeń i pasji
  • Doświadczona, doskonale wykształcona kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne aktywizujące metody nauczania
  • Bogata baza dydaktyczna wspierająca proces nabywania umiejętności zawodowych
  • Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów - przeprowadza egzaminy zawodowe w rzeczywistych warunkach nauczania