37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl

,, Spotkanie człowieka z człowiekiem w człowieku, to spotkanie ze światem wartości, sensem i istotą nie z tego świata"

- wymowny cytat widniejący na stronie Fundacji Humana Mundii w Przemyślu jest mottem przewodnim przedsięwzięcia realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu jednostkę oświatową Województwa Podkarpackiego z inicjatywy Marka Pantuły Prezesa Fundacji Humana Mundii w Przemyślu.
Celem projektu jest edukacja młodzieży, inspiracja do działań twórczych na rzecz głęboko pojętego humanizmu oraz współorganizacja akcji charytatywnej.
Na całość przedsięwzięcia składają się:
- Wernisażu fotografii Marka Pantuły i Błażeja Krajewskiego pt. „U dzieci Czarnobyla";
- Charytatywna akcja zbierania darów dla dzieci pokrzywdzonych przez wybuch reaktora w Czarnobylu;
- Wyjazd do dzieci Czarnobyla.
W dniu 9 kwietnia 2019r. w auli M-SCKZiU w Przemyślu miało miejsce uroczyste otwarcie Wernisażu pt. „ U dzieci Czarnobyla", a przybyłych gości powitała Dyrektor Danuta Suchorzepka.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili artyści, poeci, dziennikarze i współpracownicy naszej szkoły, a wśród nich : dr Jan Musiał- literaturoznawca, nauczyciel akademicki, dziennikarz, dr Mateusz Pieniążek- poeta, prozaik i bard, Jerzy Jankowski –artysta rzeźbiarz; Błażej Krajewski- artysta fotografii, Barbara Stawarz - Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy, Maciej Kamiński - Kierownik Działu Promocji i Komunikacji Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Krystyna Pałka - Nauczyciel konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu, Rafał Kijanka – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, Marek Janowski – Rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Najliczniejsze grono uczestników wernisażu stanowili nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Przekaz medialny z uroczystości zapewniły: Polskiego Radio Rzeszów, Życie Podkarpackie, Regionalna Telewizja Kablowa TOYA
Wystawa prac będzie dostępna dla zwiedzających do 16 kwietnia a zbiórka charytatywna ( środki czystości i higieny osobistej oraz artykuły spożywcze o długim terminie przydatności) potrwa do 19 kwietnia. Uczniowie naszej szkoły i członkowie fundacji zgromadzone dary i własnoręcznie uszyte zabawki - przytulanki przekażą osobiście w czasie wyjazdu do Ośrodka dla dzieci Czarnobyla w Zauczu, który planowany jest na koniec maja 2019 roku.
Realizowane przedsięwzięcie doskonale koresponduje z profilem naszej szkoły i wpisuje się także w działania statutowe Centrum. W tej placówce kształcimy młodzież i dorosłych przygotowując ich do pracy z osobami, których dotknęła choroba, niepełnosprawność w młodszym , czy w starszym wieku, uczymy ich jak zaspokajać codzienne potrzeby, wspierać w cierpieniu, leczeniu i rehabilitacji, aby poprawić ich jakość życia i przyśpieszyć powrót do zdrowia. Od wielu już lat włączamy się w lokalne akcje charytatywne lub sami je inicjujemy, oferując różnorodną pomoc dla osób nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych w ten sposób stymulując naszą młodzież do czynienia dobra i bezinteresownej pomocy.

 

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta

  • Szkoła z długoletnia tradycją kształcenia w zawodach medycznych
  • szkoła bezpłatna, państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
  • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2 roku
  • Przyjazna, niepowtarzalna atmosfera sprzyjająca rozwijaniu doświadczeń i pasji
  • Doświadczona, doskonale wykształcona kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne aktywizujące metody nauczania
  • Bogata baza dydaktyczna wspierająca proces nabywania umiejętności zawodowych
  • Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów - przeprowadza egzaminy zawodowe w rzeczywistych warunkach nauczania