ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

AONKierunek: Asystent Osoby Niepełnosprawnej 341201

Czas kształcenia: 1 rok (kwalifikacyjny kues zawodowy)

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
  • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
  • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:
etap pisemny,
etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Miejsca pracy:

  • sanatoria,
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • zakłady pomocy społecznej,
  • zakłady opieki paliatywnej,
  • oddziały szpitalne,
  • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej.