ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

W związku z  wejściem w życie rozporządzeń MEN w w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zastosowaniem szczegółowych roziązań w tym czasie , w dniach  od 25.03.2020r do 10.04.2020r. realizacja zadań dydaktycznych w M-SCKZiU w Przemyślu odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowa organizacja oraz obowiązki nauczycieli określone są w zarządzeniach Dyrektora.