ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

DSC_0266.JPG

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

04 Wrzesień 2019  Dagmara Kowalczyk

Dziś 2 września 2019 roku o godzinie 9 w auli budynku szkoły rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020.

Dyrektor M-SCKZiU w Przemyślu Danuta Suchorzepka przywitała zebranych na sali nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, słuchaczy,  ale  szczególnie ciepłe słowa powitania skierowała do słuchaczy, którzy rozpoczną  w tym roku szkolnym naukę w Medycznej Szkole Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu.

W nowym roku szkolnym w popularnym ,,Medyku” uruchomiono kształcenie w zawodach ;terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych. Proces kształcenia będzie odbywał się w formie stacjonarnej i zaocznej.

Podczas swojego wystąpienia Pani Dyrektor przedstawiła strukturę organizacyjną placówki, zasady kształcenia w szkole policealnej, oraz zapoznała nowych słuchaczy z kadrą kierowniczą i opiekunami poszczególnych oddziałów. U progu nowego roku szkolnego wszystkim nauczycielom , pracownikom i słuchaczom szkoły  odczytała życzenia Ministra Edukacji  a  w swoim imieniu życzyła wielu nowych , ciekawych wyzwań i sukcesów dydaktycznych