37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl

Wydawanie duplikatów

 

Procedury wydawania duplikatów świadectw, dyplomów, legitymacji oraz innych dokumentów szkolnych(pobierz)

Wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa / dyplomu(załącznik Nr 1)
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji(załącznik Nr 2)
Wniosek o wydanie zaświadczenia z przebiegu nauki/ z przebiegu nauki do obrotu prawnego z zagranicą(załącznik Nr 3)

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta