ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

Dnia 28.11.2019r. o godzinie 15:15  w sali  nr 8  odbędzie się

Rada Pedagogiczna .

                                                                         obecność obowiazkowa