ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

 

REKOMENDACJE DLA NAUCZYCIELI M-SCKZiU W PRZEMYŚLU

w zakresie ;

profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawieniem się zachorowań na koronawirusa w niektórych krajach.

 

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Pracy i rozporządzenia MENiS
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych zakładach
i placówkach informuję o obowiązku;

  1. Poinformowania uczniów/słuchaczy o podstawowych zasadach higieny osobistej na najbliższych spotkaniach ( opiekunowie oddziałów).
  2. Zapoznania się i przekazania słuchaczom wiedzy o podstawowych środkach ochrony przeciwko koronawirusowi wywołującemu  chorobę COVID-19 na podstawie wytycznych GIS z dnia 21 lutego 2020r. w załączeniu.
  3. Zwracanie uwagi na wyposażenie szkoły w niezbędne środki czystości a w razie ich braku zgłaszanie pracownikowi obsługi.
  4. Nie przychodzenie do szkoły i pracy podczas występowania objawów choroby i przeziębienia.
  5. Śledzenia na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego bieżących informacji profilaktycznych;

www.gov.pl/koronawirus

 

Dodatkowe informacje dotyczące zachowań profilaktycznych umieszczone są na gazetce szkolnej w holu głównym na parterze.

 

 

 

 

Przemyśl, 28 luty 2020r.                                                            Dyrektor M-SCKZiU

                                                                                                          w Przemyślu