ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

W związku wstępnie planowaną uroczystością z okazji

Dnia Edukacji Narodowej na dzień 11.10.2019 godzina 14:30

proszę o przygotowanie indeksów ( 5 słuchaczy) do wręczenia przez Dyrektora Centrum.

Porządek uroczystości

  • Uroczyste spotkanie społeczności szkolnej, cześć artystyczna oraz wręczenie indeksów i nagród
  • Rada Pedagogiczna