ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

W dniu 26.10.2020  o godzinie 15:15

odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej w systemie stacjonarnym.

Plan Rady:

1.Zatwierdzenie  planu doskonalenia nauczycieli w ramach WDN

2. Informacje dotyczące PPK( pracownicze plany kapitałowe)