ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

 

KOMUNIKAT

Klasyfikowanie i promowanie uczniów w formie zdalnej!!!

 

Szanowni Państwo,

 

         W związku z trwającym nadal stanem społecznej izolacji i w świetle obowiązujących przepisów dotyczących szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, klasyfikacja i promocja uczniów
w Medycznej Szkole Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu po drugim semestrze nauczania w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzona
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie obiegowej
w dniu 24 czerwca 2020 r. w godzinach 900-1300 .

W tym dniu zostaną przesłane Państwu Projekty Uchwał oraz karty
do głosowania, które należy odesłać na adres e-mail  popowicz_zsmed@onet.pl do godz. 1300.

Jednocześnie przypominam, że  w ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w/s wyników klasyfikacji i promocji, a każdy nauczyciel ma obowiązek brać udział w posiedzeniu tego organu. Zwolnienie od udziału w posiedzeniu nauczyciel uzyskuje wyłącznie z ważnej przyczyny,
a nieusprawiedliwiona nieobecność to naruszenie jednego z podstawowych obowiązków zawodowych.

 

                                                                                     Dyrektor

                                                                             M-SCKZiU w Przemyślu