ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

Uroczyste rozdanie świadectw dla absolwentów

w zawodzie technik farmaceutyczny

odbędzie się 05.02.2020 o godzinie 10:00.

Serdecznie zapraszamy