ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

znicz.jpg

Pamiętamy -akcja znicz

07 Pazdziernik 2020  Dagmara Kowalczyk

ZBIERAMY ZNICZE – PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI”

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Zebrane znicze zostaną zapalone na grobach nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły, którzy już od nas odeszli.