ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

1

Pomoc dla Gabrysi

12 Kwiecień 2019

W dniach 25.03.2019 do 05.04.2019 odbyła się akcja charytatywna zbierania nakrętek dla Gabrysi chorej na serce. Akcję zorganizowała Anna Czarniecka razem z klasą I terapii zajęciowej i opiekunka dziecięca przy współpracy z samorządem szkolnym.
Wszystkim, którzy wrzucali nakrętki do pojemników dziękujemy.