ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

W dniu 27.08.2020 o godzinie 9:00 odbedzie sie Rada Pedagogiczna Plenarna w fromie stacjonarnej *)

*)  Termin oraz forma rady może ulec zmianie