ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

pd.jpg

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 Czerwiec 2020  Dagmara Kowalczyk

 

 

 

Drodzy Uczniowie, Słuchacze, Koleżanki i Koledzy z naszej
Rady Pedagogicznej i pracownicy szkoły

 

 

    Jest koniec czerwca, do auli na pierwszym piętrze naszej szkoły wpadają promienie słońca, rzędy krzeseł ustawionych w idealnym porządku zajmują uczniowie odświętnie ubrani. Wszyscy uśmiechnięci, narzekają na upał
i rozglądają się kto jeszcze nie dotarł z niecierpliwością oczekują rozpoczęcia uroczystości i ostatniego spotkania w gronie klasowym ze swoim wychowawcą , które upamiętnią liczne zdjęcia. Tak było dotychczas, niestety ten rok szkolny zakończymy zupełnie inaczej.

    Dzisiaj aula jest pusta, na korytarzu szkolnym pojawiają się pojedyncze osoby a klasy lekcyjne są zamknięte. Z dnia na dzień wszyscy znaleźliśmy się 
w niezwykle trudnej sytuacji z powodu panującej epidemii. W połowie marca ograniczone zostało funkcjonowanie jednostek systemu oświaty a od 25 marca br. wprowadzono zmianę formy kształcenia ze stacjonarnej na pracę zdalną przez internet w różnorodnych wersjach i metodach technicznych. A to wszystko z powodu  zastosowania szczególnych rozwiązań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 . Dla nas wszystkich była  i jest nadal sytuacja trudna, stanęliśmy w obliczu przeszkody w realizacji ważnych celów życiowych i zawodowych. Przeszkoda ta jest przez pewien czas nie do pokonania i wymagała od nas opracowania, przygotowania i realizowania codziennych obowiązków nauki, nauczania i pracy w całkowicie nowych warunkach.  Pozostawaliśmy w pełnej gotowości. Organizacja zdalnej pracy i nauczania była wyzwaniem wymagającym ponadprzeciętnego zaangażowania i umiejętności zarządzania w rzeczywistości, którą cechuje : zmienność, niepewność, złożoność, i niejednoznaczność. Systematyczne śledzenie przepisów, wypowiedzi ministra, kuratora i spotkań z organem  prowadzącym pozwoliło organizować pracę zespołu łącząc zaspokajanie naturalnych i naczelnych potrzeb takich jak;

 

 

  • Potrzeba przetrwania (zachowania życia i zdrowia)
  • Potrzeba bezpieczeństwa (wolności od zagrożeń)
  • Potrzeba realizacji codziennych zadań zawodowych

Z dnia na dzień planując i realizując nauczanie zdalne troszczyliśmy się aby stworzyć jak najlepsze warunki  z uwzględnieniem specyfiki zajęć
i możliwości naszych słuchaczy dyskretnie licząc,że sytuacja ulegnie poprawie i wrócimy do normalności. Była to szczególna okazja do skorzystania z autonomii nauczyciela prowadzącego na rzecz rozwijania  u Was kompetencji kluczowych zwłaszcza cyfrowych, osobistego rozwoju , uczenia się oraz tworzenia informacji. Jestem przekonana, że będą one przydatne w przyszłej pracy zawodowej , którą podejmiecie po ukończeniu szkoły.

   Drodzy absolwenci Wasz pobyt w szkole to nie tylko ostatnie trudne miesiące, ale 2 lata lub 10 miesięcy w których mieliśmy czas i okazję aby się poznać i wspólnie pracować. Wpisaliście się w karty historii naszej szkoły i mam nadzieję, że nie żałujecie tego wyboru. Zwracam się w sposób szczególny do absolwentów technika masażysty, technika usług kosmetycznych, opiekunki dziecięcej, terapeuty zajęciowego, asystentki stomatologicznej i opiekuna medycznego. Bardzo miło było Was tu spotkać, nauczać, wspólnie realizować wiele różnorodnych przedsięwzięć na rzecz własnego rozwoju, promowania wartości edukacji oraz naszej szkoły w środowisku lokalnym. Wspólne doświadczenia rozwijały wasze umiejętności, osobowość ,ale przede wszystkim  służyły drugiemu człowiekowi  a to wpisuje się w profil szkoły , którą właśnie kończycie.

  Gratuluję wszystkim, którzy osiągali systematycznie  bardzo dobre wyniki w nauce a otrzymane świadectwa ukończenia szkoły potwierdzają pracowitość, cierpliwość i wysiłek , który włożyliście , aby zrealizować zaplanowane  cele zdobywając   wykształcenie w zawodach poszukiwanych i cenionych na rynku pracy.

  Dziękuję wszystkim , którzy pracowali w Samorządzie oraz na rzecz naszej szkoły identyfikując się z jej zadaniami , godnie ją reprezentowali realizując wiele projektów i działań promujących zachowania prozdrowotne. Czas jednak  nie stoi w miejscu, przed Wami kolejny rozdział w życiu, praca w wyuczonym zawodzie, odkrywanie nowych możliwości a może dalsza nauka.

Życzę wszystkim abyście realizowali swoje marzenia, te  zawodowe
i osobiste, wiążę dużą nadzieję ,że  zdobyte wykształcenie będzie przepustką do dalszych sukcesów i otworzy nowe perspektywy.

 

   Szanowne koleżanki, koledzy rady pedagogicznej i wszyscy pracownicy naszej szkoły!!!!! W dniu zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych dziękuję za wytrwałość, cierpliwość i gotowość na zmiany , którą ostatnio wykazaliście na stanowiskach pracy. Ten rok nie był łatwy , rozpoczynając go nie mieliśmy pojęcia  z jakim wyzwaniem przyjdzie się nam zmierzyć. Dzisiejszy dzień  to sukces Was wszystkich, że bezpiecznie możemy zakończyć kolejny rok szkolny  z zachowaniem życia i zdrowia oraz w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Nauczycielom
i wychowawcom bardzo dziękuję za zaangażowanie, cierpliwość
i okazywane wsparcie i motywację w nauczaniu, kierownikom szkolenia za pomoc organizacji procesu dydaktycznego i sprawowany nadzór.

 Bardzo serdeczne podziękowania w imieniu własnym, uczniów, absolwentów i wszystkich pracowników naszej placówki przesyłam władzom i pracownikom organu prowadzącego. Dziękujemy za pomoc i  wsparcie procesu edukacji oraz  troskę jaką Państwo okazywaliście  w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy i nauki.

Również  szczególne podziękowania kieruję do pracodawców, którzy współuczestniczyli w realizacji praktycznej nauki zawodu dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

    Wszystkim Państwu życzę bezpiecznych i spokojnych wakacji
 i zasłużonych urlopów oraz jak najszybszego powrotu do czasu wolnego od zagrożeń.

 

 

                                                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                       M-SCKZiU w Przemyślu

 

 

Przemyśl, dnia 26.06.2020 r.