Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu"

 

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2008 roku od prac obejmujących remont elewacji budynku szkoły przy ulicy Słowackiego 85. Kolejnym etapem było przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej sali gimnastycznej. Projekt wykonała Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Jerzy Gniady z Przemyśla. Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2010 roku. Głównym wykonawcą inwestycji było Jarosławskie Przedsiębiorstowo Budowlane „Budexim" SA. Nadzór inwestorski prowadziło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Inwest-ROL" SP. z o.o. z Przemyśla a nadzór techniczny firma BUDWIER Wiesław Rudnicki.

W sierpniu 2011 roku oddana została do użytku nowa sala gimnastyczna posiadająca boisko o wymiarach 20 na 37 metrów, widownię na 108 miejsc siedzących, zaplecze socjalne oraz dodatkowe dodatkowe pracownie dydaktyczne. Sala połączona jest przewiązką z istniejącym budynkiem szkoły. Cały kompleks szkolny otrzymał nowe, niezależne, przyłącza wodociągowe, energetyczne i gazowe oraz własną kotłownię gazową. Całość inwestycji dopełnia zagospodarowanie otoczenia szkoły z remontem zabytkowego muru oporowego, parkingiem i ogrodzeniem terenu.

Całkowita wartość projektu obejmującego remont elewacji oraz budowę sali gimnastycznej wyniosła 5.268.488,81 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3.352.911,32 zł.

Nowa sala gimnastyczna stanowi znakomitą bazę sportową dla słuchaczy szkoły, będzie wykorzystywana przez uczniów i słuchaczy innych szkół, a także przez mieszkańców Przemyśla. Dzięki dodatkowym pomieszczeniom dydaktycznym znajdującym się na zapleczu sali gimnastycznej możliwe było przeniesienie wszystkich zajęć ze słuchaczami naszej Szkoły do jednego budynku przy ulicy Słowackiego 85 i przekazanie budynku szkolnego przy ulicy Wodnej 11 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Przewiń do góry