Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Terminy e-szkoleń ECRK LEX

1.      od 23.09 -środa -link będzie aktywny od godz.00 do 25.09( piątek)  do godz. 24:00

2.     od 7.10-  środa -link będzie aktywny od godz.00 do 09.10( piątek)  do godz. 24:00

3.    od 21.10 środa -link będzie aktywny od godz.00 do 23.10( piątek)  do godz. 24:00

4.     05.11.2020 środa -link będzie aktywny od  04.11 2020 godz.00 do 06.11( piątek)  do godz. 24:00

Jak nauczyć naszych uczniów bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci

5.      26.11.2020 środa -link będzie aktywny od  25.11 .2020godz.00 do 27.11 ( piątek)  do godz. 24:00

Praktyczne wskazówki dla nauczycieli o sposobach organizacji e-lekcji i sprawdzania wiedzy uczniów

1. Nauczyciele konsultanci  z  PCEN  / szkolenia w siedzibie szkoły /

- Miejsce oceniania w planowaniu dydaktycznym - Małgorzata Podolak 28 IX 2020 godz `15.00

 - Kształtowanie kompetencji kluczowych - Małgorzata Blicharska 12 X 2020 godz 15.15

- Siedem grzechów głównych w pracy nauczyciela. ST. Kusiak 16 XI 2020 godz 15.15

2.  LIBRUS

- Kreatywność w procesie uczenia się i nauczania.   7 XII 2020

 

Przewiń do góry