ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

W związku z  wejściem w życie rozporządzeń MEN w w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zastosowaniem szczegółowych roziązań w tym czasie , w dniach  od 25.03.2020r do 10.04.2020r. realizacja zadań dydaktycznych w M-SCKZiU w Przemyślu odbywa się z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dyrektor

M-SCKZiU w Przemyślu

Informacja

Drodzy Słuchacze!

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych i u pracodawców na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku aktywnego uczestniczenia w procesie dydaktycznym.

     Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez e-maila grupowego oddziału, platformy edukacyjne, pocztę elektroniczną i inne formy komunikowania się za pomocą dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Każdy z Was potwierdził na e-maila grupowego dostęp za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w kształceniu na odległość. 

Systematyczne i bieżące odbieranie poczty elektronicznej oraz przysyłanie informacji zwrotnych do nauczyciela są potwierdzeniem Waszego udziału w  zajęciach.  Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu.

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na e-maila grupowego oddziału będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!

Zwróć szczególną uwagę na:

  1. nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z wychowawcą oddziału, który ma za zadanie wspierać Cię i pozostawać do Twojej dyspozycji w sprawach dotyczących nowych zasad kształcenia zdalnego.

     Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z nauczycielami, zorganizowanych za pośrednictwem pierwszego kontaktu z wychowawcą.

Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony ograniczony wstęp na  teren szkoły. 

Kontakt z dyrektorem szkoły zsmed@pro.onet.pl

Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie został przekazany poprzez pocztę elektroniczną.

     Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.

     Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.

   Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

 

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

Dyrektor szkoły