ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01.09.2020r.

 

 

L.p.

ZAWÓD/ODDZIAŁ

GODZINA

SALA

1.

Technik farmaceutyczny sem.I

900

Sala gimnastyczna

2.

Terapeuta zajęciowy

sem.I

1000

B8

3.

Terapeuta zajęciowy

sem.III

930

B21

 

 

 

HARMONOGRAM

ODBIORU    DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKCJE W ZAWODZIE 

               Dnia 31 SIERPNIA  2020 r.

 

 

 

Godz. 9–10:00  TECHNIK MASAŻYSTA

 

Godz. 10:30 –11:30  TEREAPEUTA ZAJĘCIOWY I OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 

Godz. 12- 14:00 – TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH