ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

Żegnamy absolwentów Medyka

26 Czerwiec 2019  Dagmara Kowalczyk

 19 czerwca 2019r. w auli szkoły pięknie z tej okazji udekorowanej przez absolwentów Terapii Zajęciowej odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła opiekun Samorządu                               A. Bechawska-Pająk, która przywitała zebranych i poprosiła o wprowadzenie sztandaru szkoły. Następnie głos zabrała dyrektor M-SCKiU Danuta Suchorzepka, która złożyła gratulacje absolwentom i życzyła im aby zdobyty              w szkole zawód zapewnił im dobrą przyszłość oraz dostarczył wiele satysfakcji oraz zadowolenia. Podziękowała także kadrze pedagogicznej za wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie kolejnego pokolenia. Na koniec zwróciła się do zaproszonych gości tj. pracodawców i osób reprezentujących pracodawców u których realizowana była praktyczna nauka zawodu dziękując im w imieniu własnym i całej społeczności szkolnej za współpracę.  Dyrektor wręczyła najlepszym absolwentom z poszczególnych klas dyplomy i gratulacje za osiągnięte wyniki. Następnie  zgodnie z tradycją absolwenci przekazali sztandar szkoły uczniom, którzy będą kontynuować naukę. Po wyprowadzeniu sztandaru i podziękowaniach złożonych przez przedstawicieli słuchaczy nauczycielom i pracodawcom nastąpiła mniej oficjalna część uroczystości podczas, której zaprezentowana została Bajka o Medyku. Zabawne zdjęcia podpisane nie mniej zabawnym tekstem wzbudzały wśród zebranych salwy śmiechu. Po zakończeniu uroczystości wychowawcy i opiekunowie klas udali się po raz ostatni  wraz ze swoimi podopiecznymi do klas.