ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

TUKZawód: Technik usług kosmetycznych 514207

Czas kształcenia: 2 lata (forma zaoczna)

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.)

K2 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
  • udzielania porad kosmetycznych;
  • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

  • etap pisemny,
  • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

  • gabinety kosmetyczne
  • gabinety odnowy
  • firmy kosmetyczne