Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Wydawanie duplikatów

 

Procedury wydawania duplikatów świadectw, dyplomów, legitymacji oraz innych dokumentów szkolnych (pobierz)

Wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa / dyplomu (załącznik Nr 1)
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (załącznik Nr 2)
Wniosek o wydanie zaświadczenia z przebiegu nauki/ z przebiegu nauki do obrotu prawnego z zagranicą (załącznik Nr 3)

Przewiń do góry