Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zawód : Opiekunka środowiskowa 341204

Czas kształcenia: 1 rok 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
  • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
  • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
  • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

  • etap pisemny,
  • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • firmy profesjonalnie zajmujące się opieką nad osobami potrzebującymi,
  • jako specjalista prywatnie zajmujący się opieką ludzi chorych, starszych, potrzebujących.
Przewiń do góry