Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ts1Zawód: Technik Sterylizacji Medycznej 321104


To nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Czas kształcenia: 1 rok 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
• przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
• przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji,
• prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Organizacja kształcenia

możliwość dostosowania czasu realizacji zajęć do potrzeb słuchaczy
Dla osób pracujących istnieje możliwość organizacji zajęć praktycznych w miejscu zatrudnienia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:
• etap pisemny,
• etap praktyczny.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Miejsca pracy:
• centralne sterylizatornie publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia,
• pracownie endoskopowe,
• gabinety stomatologiczne,
• pracownie mikrobiologii

Przewiń do góry