Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TF1Zawód : Technik Farmaceutyczny 321301

Czas nauki: 2,5 roku

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych;
 • wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;
 • uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
etap pisemny,
etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • apteki ogólnodostępne,
 • apteki szpitalne,
 • apteki zakładowe,
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego,
 • zakłady przemysłu kosmetycznego i przetwórstwa zielarskiego,
 • laboratoria chemiczne przemysłu farmaceutycznego, zielarskiego, spożywczego,
 • laboratoria naukowo-badawcze i inne laboratoria kontrolne,
 • sklepy zielarsko-medyczne, zielarsko-drogeryjne,
 • sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego,
 • hurtownie farmaceutyczne,
 • punkty apteczne,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • inspekcja farmaceutyczna
Przewiń do góry